نمونه کارها
کاتالوگ

کتاب «گزارش اقدامات در حوزه مسئولیت اجتماعی»
به سفارش بانک ملتسال ۱۳۹۹

طراحی کتاب
به سفارش وزارت نیرو – سال ۱۳۹۹

کتاب «برنامه تحول در فضای مجازی»
به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سال ۱۳۹۹

طراحی بسته بندی
به سفارش همه‌دانه – سال 1398

کتاب «گزارش اقدامات در حوزه مسئولیت اجتماعی»
به سفارش بانک ملتسال ۱۳۹۹

طراحی کتاب
به سفارش وزارت نیرو – سال ۱۳۹۹

کتاب «برنامه تحول در فضای مجازی»
به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سال ۱۳۹۹

طراحی بروشور

به سفارش شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) – سال 1397

طراحی گرافیکی
به سفارش انجمن اهدای عضو ایرانیان – سال 1395

عکاسی تبلیغاتی

به سفارش کافه تی نون

بازطراحی لوگو و هویت بصری

به سفارش شرکت دکوراسیون داخلی «طرح پرداز پایا» – سال ۱۳۹۸

طرح پرداز پایا

.

طراحی جلد بروشور

به سفارش مدیریت صنایع نوین تامین(شمس) – سال 1396

طرح پرداز پایا

.

طراحی ست اداری
به سفارش شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

طراحی و چاپ کتاب گزارش عملکرد (انگلیسی)
به سفارش شرکت صدر جهان – سال ۱۳۹۷

طراحی ست اداری
به سفارش همه‌دانه – سال 1398

طراحی بروشور معرفی بانک پاسارگاد (انگلیسی)
به سفارش بانک پاسارگاد – سال 1395

کتاب گزارش مسئولیت های اجتماعی

به سفارش بانک پاسارگاد – سال 1394

کتاب گزارش مسئولیت های اجتماعی

به سفارش بانک پاسارگاد – سال 1394

کتاب گزارش مسئولیت های اجتماعی

به سفارش بانک پاسارگاد – سال 1394

طراحی پوستر

به سفارش جشنواره 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد – سال 1396

طراحی و چاپ کتاب گزارش عملکرد (انگلیسی)
به سفارش شرکت سرمایه گذاری خوارزمی – سال ۱۳۹۷

طراحی بسته بندی
به سفارش شرکت بونژوا – سال 1398

عکاسی تبلیغاتی

به سفارش محصولات خانگی آکسایا

طراحی کارت اعتباری ایریال
به سفارش بانک گردشگری

طراحی و چاپ کتاب اظهارنامه تعالی سازمانی
به سفارش شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت – سال 1393

طراحی بروشور معرفی شرکت

به سفارش شرکت پیرمهد – سال 1393

طرح پرداز پایا

.

طراحی جلد بروشور

به سفارش مدیریت صنایع نوین تامین(شمس) – سال 1396

طرح پرداز پایا

.

طراحی ست اداری
به سفارش شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

آگهی تبلیغاتی
به سفارش انجمن اهدای عضو ایرانیان – سال ۱۳۹۷

طراحی و چاپ کتاب آثار جشنواره هنرهای تجسمی نَفَس
به سفارش انجمن اهدای عضو ایرانیان

ساخت غرفه
به سفارش خیریه دارالاکرام – سال 1398

کتاب ششمین اجلاس مجمع عمومی

به سفارش مجمع جهانی اهل البیت علیم السلام – سال 1395

کتاب گزارش مسئولیت های اجتماعی

به سفارش بانک پاسارگاد – سال 1394

طراحی پوستر

به سفارش جشنواره 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد – سال 1396

طراحی کتاب نیم قرن تلاش انجمن های علمی ایران

به سفارش شورای انجمن علمی ایران – سال 1395

به سفارش چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد – سال 1399

طراحی و چاپ دو ماهنامه مجله مدیریت
به سفارش انجمن مدیریت ایران
شماره ۲۰۴ و ۲۰۵

تیزر تلویزیونی

به سفارش بانک پاسارگاد – سال 1399

طراحی و چاپ مجله نگاه

خدمات ما