کتاب گزارش عملکرد سالیانه بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: شرکت پارس آریان

سال: ۱۳۹۴
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح جلد و ایده‌پرداز: مانی وطن‌زاد