کتاب گزارش عملکرد سالیانه بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۴
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح جلد و ایده‌پرداز: مانی وطن‌زاد