پوستر ضیافت “نفس” انجمن اهدای عضو
سفارش‌دهنده: انجمن اهدای عضو

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک: مسعود محمودی

تایپوگرافی: مانی وطن‌زاد
طراح سه‌بعدی: مهشاد فرید‌فر