ویدیو جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد

سفارش دهنده: بانک پاسارگاد

مدیر هنری: