نام پروژه : لوگو موزه هنرهای تجسمی بانک پاسارگاد

سفارش دهنده : شرکت پارس آریان

مدیری هنری : امیر علی آقایاری

طراح لوگو : مانی وطن زاد