لوگو شرکت نسیم سلامت قزوین
سفارش‌دهنده‌: شرکت نسیم سلامت

سال:۱۳۹۶
مدیر هنری : امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک: الناز سلیمی