لوگو شرکت طلوع خدمات بین الملل سلامت پاسارگاد
سفارش‌دهنده: شرکت نسیم سلامت

سال: ۱۳۹۵
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک: الناز سلیمی