طراحی جلد گزارش مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده : بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری: امیر علی آقایاری
طراح گرافیک: مانی وطن‌زاد
ایده‌پرداز: مانی وطن زاد
طراح سه بعدی: عباس ناصری