سر‌رسید سال نو شرکت پاکمن
سفارش‌دهنده: شرکت پاکمن

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری: امیرعلی آقایاری
طراح جلد: الناز سلیمی