بروشور جشنواره فیلم کوتاه ۱۸۰ ثانیه‌ایی بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده : بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۶

مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک و صفحه‌آرا: مسعود محمودی
تصویر‌سازی: بهناز مستعان
تایپوگرافی: مانی وطن‌زاد