آگهی پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۶
مدیرهنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک و ایده‌پرداز: مانی وطن‌زاد