آگهی همراه بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری: مهشاد فرید‌فر
طراح گرافیک: مانی وطن‌زاد
ایده‌پرداز: کیوان عابدی