آگهی عید سعید فطر بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری: امیر علی آقایاری
طراح گرافیک و ایده‌پرداز:  الناز سلیمی