آگهی روز درختکاری بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۴
مدیر هنری: امیرعلی آقایاری
طراح گرافیک: مانی وطن ‌زاد
ایده پرداز: حسام شریفی
تصویرساز: حسام شریفی