آگهی بانکداری مجازی بانک پاسارگاد
سفارش ‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۴
مدیر هنری: مهشاد فرید‌فر
طراح گرافیک و ایده ‌پرداز: مانی وطن ‌زاد
کپی‌ رایتر: امیر‌علی آقایاری