آگهی بانکداری مجازی بانک پاسارگاد
سفارش‌دهنده: بانک پاسارگاد

سال: ۱۳۹۵
مدیر هنری: امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک و ایده‌پرداز: مانی وطن‌زاد
کپی‌رایتر: امیر‌علی آقایاری
عکاس: نیوشا  اتابکی