آگهی بانکداری اسلامی بانک دی
سفارش‌دهنده: بانک دی

سال: ۱۳۹۶
مدیر هنری : امیر‌علی آقایاری
طراح گرافیک و ایده‌پرداز: مانی وطن‌زاد
طراح سه‌بعدی: فاضل میر‌رجب