شاید چند دهه پیش،تبلیغات در هنر خلاصه می‌شد، هنر انتقال پیام همراه با چاشنی خلاقیت گرافیکی که در یکی دو رسانه جمعی منتشر می‌شد و توجه همگان را جلب می‌کرد. اما پیشرفت رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های دیجیتال و افزایش و توسعه کسب‌و‌کارها، دغدغه تبدیل شدن به برند و نفوذ به قلب مخاطب را ایجاد نمود. مردم دیگر از آگهی‌های تبلیغاتی پراکنده و بی‌شمار فرار می‌کردند و هزینه‌هایی که صرف تبلیغات می‌شد به هدر می‌رفت.
در این زمان بود که تعریف جدیدی از تبلیغات ارائه شد که تلفیقی بود از “علم و هنر”. برندها بیش از قبل برای شناخت مخاطبان خود تلاش و هزینه می‌کردند و به دنبال راه‌هایی بودند تا پیام خود را از طریق رسانه‌های مورد علاقه مخاطبان به آنها منتقل کنند تا ازاین طریق تاثیر بیشتری بر آنها بگذارند.
در دنیای امروز، هر برندی برای بقا باید به ذهن و قلب مخاطبان نفوذ کند و این دیگر یک انتخاب نیست.
ما در نگاه شرقی معتقدیم دانش و تجربه در کنار هم می‌تواند دنیای تبلیغات و ارتباطات را متحول کند و به همین دلیل است که رسالت خود را بر آن نهاده‌ایم تا با نگاهی “دانش‌محور” به دنبال بهبود راه‌های ارتباطی با مخاطبان باشیم. نگاه ما به تبلیغات، صرفا نمایش خلاقیت یا رساندن یک پیام نیست بلکه ارتباط اثر‌بخش است، ارتباطی که احساس مخاطب را درگیر کند، به قلب او نفوذ کند و در نهایت او را به یک مشتری وفادار تبدیل نماید.

خانواده نگاه شرقی ترکیبی از چند تیم حرفه‌ای است که انواع خدمات تبلیغاتی را در تمام حوزه‌ها و برای تمام رسانه‌ها ائم از چاپی و دیجیتال ارائه می‌دهد. بنابراین اگر قصد تبلیغات برند خود را دارید، ما در ارائه راهکارهای اختصاصی و یکپارچه کنار شما هستیم.